Jörgen Fellwing,
VD på Fellwings Karosseri
i Billesholm:

– Vi har under en längre tid samarbetat med PåbyggnadsTeknik
i Löddeköpinge som levererat många goda tekniska lösningar
till oss. Den här gången har Peter Marcelius på PåbyggnadsTeknik
hjälpt oss med grundkonstruktionen på en utställningstrailer till
försvarsmakten. Genom att göra trailern 1,8 m bredare kunde vi
uppfylla kundens önskemål att skapa en invändig golvyta på inte
mindre än 52 kvm. Peter Mar-celius har gett oss en helt ny teknisk
innovation som gör att vänstra delen av trailern enkelt och smidigt
kan föras ut hela 1,8 m.
– I transportläge är golvet för den utskjutbara delen placerat intill
innerväggen, så att trailerns hela golvyta kan användas till lastutrymme.
Även manövreringen av golvsektionen är en ny teknisk lösning.
Allt manövreras automatiskt och med hydraulik.
– Vi är ensamma om denna teknik och är än en gång ett steg
före konkurrenterna.
– Vi samarbetar nu med Peter Marcelius i andra projekt och
ser stora möjligheter i framtiden.

TILLBAKA TILL REFERENSERNA

TILLBAKA TILL SIDAN 2