Marknad och kommunikation

Upphandling
I samverkan, kan jag ta fram tekniska beskrivningar och forma en offert om den vara som skall upphandlas och avsluta processen med ett fullvärdigt avtal. Jag kan administrera upphandlingen och föra förhandlingarna fram till en lyckad leverans.

Marknadsföring
I hård konkurrens plockar man de största säljpoängerna genom bra pris, bra kvalité, hög teknikhöjd och en väldesignad produkt. Men allt detta måste tydligt presenteras så att alla kan se och förstå just vår produkts alla fördelar.
Säljargumenten och marknadsstrategin kan jag ta fram men reklamarbetet lämnar vi till kollegorna på reklambyrån.

Instruktionsmaterial i Text & Bild
Att skapa lättlästa och pedagogiskt riktiga serviceinstruktioner och manualer är ett problem för många. Jag hanterar hela processen från behovsanalys till färdigtryckt material men trycka får tryckeriet göra.

3D CAD-modeller och virtuella illustrationer
Fotografiska bildobjekt är oftast det tydligaste och bästa sättet att visa en bra produkt.
Så om det behövs, går vi till fotografen.
Om det inte går att fotografera kan jag skapa bilden i datorn. Med datorns hjälp går det att skapa rörelsescheman och sprängbilder, allt för det pedagogiska värdet.
Ja, man kan till och med se produkten eller detaljen innan den finns.

TILLBAKA