teknik
Teknik och produktutveckling

Klicka på en rubrik du är intresserad av
eller använd rullningslisten

Idéutveckling
Konstruktionslösningar
Beräkningar

Kvalitetskontroll
Rationell produktion
Projektlots


ide
Idéutveckling


Låt mig hjälpa Dig att på ett professionellt sätt realisera de goda idéer Du länge burit på.

Jag kan utvärdera Dina idéer och visualisera dem med mitt 3D CAD system.

Tillsammans testar vi dem mot marknaden och analyserar tillverkningsmöjligheterna och göra en kostnads- och vinstkalkyl på den slutliga produkten och inventerar dess framtida möjligheter.

Använd mig som projektlots.

Tillbaka till rubrikerna

konstr
Konstruktionslösningar

Jag arbetar från ide’ till färdig produkt.

Jag har för vana att studera grundförutsättningarna för funktion och ändamål och därefter ta fram den bästa konstruktionslösningen.

Det är ju alltid de enkla lösningarna som är svårast men jag brukar hitta dom.

Efter att jag fått alla förutsättningarna presenterar jag ett förslag och så går samarbetet vidare.

Tillbaka till rubrikerna

 

berakna
Beräkningar

Det är mycket inom tekniken som behöver beräknas.

Ibland som en kalkyl för att man skall veta förutsättningarna.

Ibland krävs noggranna beräkningar för att kunna utnyttja alla möjligheter maximalt och för att kunna ta det fulla produktansvaret.

Jag är van att beräkna:
• Hållfasthet, spänning, nedböjning, utmattning, livslängd, mm.
• Prestanda, storlek, moment, krafter, tryck, hastigheter, mm.
• Material kostnader, produktions kostnader, hanterings tider, vinster mm.
Ritnings arbeten


Med CAD program i datorn producerar jag:

• Konstruktionsritningar i 2D, 3D och i solids för att visuellt presentera konstruktionslösningarna
• Tillverkningsritningar efter önskad standard
• Offertritningar efter kundens önskemål

Tillbaka till rubrikerna

kont
Kvalitetskontroll

Kvalitet kan vara lika med lång livslängd.

Kvalitet kan också vara kundservice, som att leverera i tid.

Jag kan skapa förutsättningarna för produktens och företagets goda kvalitetsnivå.

Jag är van vid besiktningar, felanalyser, förändringsarbeten, efterkalkyler, o.s.v.

Allt kan bli bättre.
Någon har sagt, att det tar lika lång tid att göra fel som att göra rätt, så varför göra fel.

Tillbaka till rubrikerna

rationell
Rationell produktion

Varans tillverkningspris och kvalité är ofta ett resultat av hela produktionskedjans logistiska sammansättning.

Jag kan hjälpa Dig med att se över Dina upphandlingsrutiner, materialflöden, tillverkningsmetoder och produktionslogistik samt Ditt val av verktyg och maskiner.

Den rationella produktionen börjar alltid vid arbetet med grundkonstruktionen, så låt vårt samarbete börja där.

Tillbaka till rubrikerna

lots
Projektlots

Låt mig visa hur man arrangerar utveckling av ett produktsortiment mot en föränderlig marknad och ökar vinsten.

jag kan med god hand leda tillverkningen av en enskild detalj eller leda utvecklingsarbetet med hela produktionen.

Ibland behöver man lösa upp gamla rutiner och får en smidig och anpassad organisation genom utbildning, nya arbetsmetoder, ny logistik vid arbetsstationerna, förnyad arbetsmiljö, andra ledningsrutiner, mm.

Och hur är det med informationsflödet i företaget?

Låt mig bli Din projektlots.

Tillbaka till rubrikerna

TILLBAKA TILL OBJEKTEN