50 tons trombontrailer
i samarbete med VM Trailer

På uppdrag av VM Trailer AB i Härryda har vi
utvecklat en maskintrailer som lastar hela 50 ton.
Trailern är tillverkad i höghållfast stål och får
därmed både styrka och låg vikt.

Genom en avancerad trombonkonstruktion
kan trailern dras ut 4 meter.

Förlängningen sker hydrauliskt och kan låsas
i fyra olika positioner.

Den hydrauliska rampen kan även förflyttas
i sidled till fullbredden 3 meter.

Två av trailerns fyra axlar är styrbara för
bättre framkomlighet.

Trailern byggdes åt ett Norskt företag och utför
sitt dagliga arbete på Norges slingriga vägar.
TILLBAKA TILL REFERENSERNA
TILLBAKA TIL SIDAN 2